Werken met ons

Fundamentele verandering door de combinatie van de wetenschap van gedragsverandering, jouw organisatie én frisse energie.

Waar kunnen wij bij helpen?

Wij werken graag samen met opdrachtgevers die net als wij geloven in de kracht van gedragsverandering. In de gedragswetenschappen is ontzettend veel bekend over gedrag, hoe het tot stand komt en hoe je het kunt veranderen. Aan de kant van ‘de praktijk’ is er haast een oneindige lijst aan thema’s te benoemen waarbij gedragsverandering een belangrijke rol kan spelen. Of het nu gaat om organisatieverandering, publieke veiligheid en duurzaamheid of burgerparticipatie, zelfredzaamheid/eigen regie, mobiliteit en sales – uiteindelijk wil je dat mensen gewenst gedrag vertonen of ongewenst gedrag niet meer vertonen.

Om echt vooruitgang te boeken als organisatie, instituut of maatschappij is het daarom cruciaal om actief gebruik te maken van de beschikbare kennis uit de wetenschap en die te laten werken in de praktijk. Zeker in de wereld van nu, waar veranderingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Als organisatie wil je deze veranderingen voorblijven, of misschien zelfs wel in gang brengen. Met ons verander talent haal je jonge professionals in huis die je daarbij kunnen helpen.

Over ons programma

Onze talenten zijn ambitieus en leergierig en hebben de nieuwste kennis op het gebied van de wetenschap van gedragsverandering in huis. Na een zorgvuldige selectieprocedure gaan onze talenten vol energie en creativiteit aan de slag om jouw organisatie en cruciale doelgroepen in beweging te krijgen.

Tijdens een periode van twee jaar werken zij vier dagen per week evidence based aan vraagstukken van onze diverse opdrachtgevers. Zo houden onze talenten zich bijvoorbeeld bezig met het verduurzamen van de hypotheekportefeuille van een bank of het motiveren van werknemers uit de randstand om met het openbaar vervoer naar hun werk te komen. Naast dat ze zich op dagelijkse basis bezighouden met deze vraagstukken kijken ze ook hoe ze structureel verschil kunnen maken voor jouw organisatie. Of dat nu gaat om het aanscherpen van processen of het geven van een presentatie over gedragsverandering. Op de vrijdagen werken zij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling onder begeleiding van een coach en mentor en staan we met een heel team gedragsexperts klaar om mee te denken over hun vraagstukken. Hiermee geven we jonge professionals de kans om in het veld hun kennis en kunde toe te passen en zich tegelijkertijd snel verder te ontwikkelen.

Na de periode van twee jaar is het tijd voor een volgende stap voor onze talenten. Wat ons betreft zijn er meerdere opties: zijn gaan werken voor een opdrachtgever, gaan aan de slag binnen een tak van Behavior Change Group, óf stromen door naar een nieuwe uitdaging.

Hoe gaan we te werk?

We komen elke dag ons bed uit om ECHT verschil te maken. Dit doen we door evidence based problemen in de kern op te lossen met onderbouwde, nieuwe oplossingen. Het liefst werken we daar waar het kan in co-creatie, omdat gedragsveranderingstrajecten volgens ons het meest succesvol zijn als we de specifieke ervaring en kennis van opdrachtgevers weten te verbinden met onze vakinhoudelijke expertise. Daarnaast geloven we ook dat de organisaties vanuit dit gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap het meeste leren en daardoor steeds beter in staat zijn om hun uitdagingen het hoofd te bieden en hun doelen te bereiken.

Daarom gebruiken we de doelen en ambities van onze opdrachtgevers vaak als uitgangspunt. Met dit in ons achterhoofd bepalen we vervolgens samen waar, wanneer en hoe lang in de organisatie (of op welk project) er capaciteit en kunde van ons talent nodig is. Vervolgens gaan we op zoek naar een goede match tussen talent (of een team van talenten) en opdracht(gever). Waar nodig sluiten we senior gedragsexperts van Behavior Change Group aan, alles met het oog op het behalen van de gestelde doelen.

Ben je benieuwd hoe ons talent hét verschil kan maken in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op – wij gaan graag met je in gesprek over jullie uitdagingen en hoe wij beweging op gang kunnen brengen!